Thông Tiên Liên Hệ

Địa chỉ:

  • Cơ sở 1: Khu Làng nghề Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định
  • Cơ sở 2: Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định
  • Cơ sở 3: Kim Bình, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Số điện thoại: 0965 838 988

Email: nhomduchoangvinh@gmail.com